Ochrona danych osobowych

Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej, zwłaszcza zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Dz.U. w brzmieniu późniejszych dodatków i przepisów. NAZWA FIRMY wszelkie dane uzyskane od klientów są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy i nie są udostępniane trzecim osobom. Bez wyrażenia zgody przez klientów firma NAZWA FIRMY dysponuje ich danymi osobowymi tylko i wyłącznie w zakresie, który dopuszcza ustawa o ochronie danych osobowych, przede wszystkim § 5 ust. 2 litera b)  § 5 ust. 6.


Wydarzenia w firmie HOUFEK

Możemy gwarantować:

  1. Obrabiarki wyprodukowane w Czechach
  2. Serwis pogwarancyjny
  3. Dużywybór wyposażenia
  4. Wysoka jakość obrabiarek

© 2019 HOUFEK a.s.

Oćwiadczenie o dostępności | Warunki korzystania | Ochrona danych osobowych | Mapa strony

SEO a internetový marketing

Na początek ↑